Nové logo

jan
02

Nový rok začíname s novým logom.. :-)

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Ako sa k nám dostanete

okt
27

Ponúkame vám sprievodcu, aby ste k nám došli bez problémov a ušetrili si blúdenia uličkami mestkej časti Staré mesto, v ktorej sa nachádzame.

Ak prichádzate do Košíc vlakom, alebo autobusom, dostanete sa do nášho zariadenia električkou č. 2, ktorá má nástupište pred stanicou ŽSR. Vystúpite na zastávke Námestie Medzinárodného maratónu mieru, alebo na zastávke Poliklinika Sever. Našu poradňu nájdete v polovici trasy medzi týmito dvoma zastávkami, v areáli SOŠ Bocatiova 1, ktorý je “schovaný“ za budovou Slovenského Červeného kríža, na ulici Komenského č. 19, po ktorej budete kráčať smerom k nám z obidvoch strán.

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Odborníci, s ktorými spolupracujeme

mar
19

Košice:

MUDr. T. Rosenbergerová, pedopsychiater, FNLP, Tr. SNP, KE, 055/ 640 22 57, e-mail: psychiatria [at] pobox [dot] sk
MUDr. Tokárová, pedopsychiater, Rosná 20, KE, 0915 368 979
MUDr. Ackermanová, psychiatrička, psychoterapeutka,UN L. Pasteura I., Psychiatrická klinika,Rastislavova 43, Košice, 055/615 2737
PhDr. K. Fujeríková, klinický psychológ, Detská fakultná nemocnica, Trieda SNP 1, Košice, 055/ 235 3979
Mgr. D. Jánošíková PhD., klin. psychológ – špecialista pre PVP, Kalinčiakova 29, Trnava, 0905 808 236, e-mail: janosikovad [at] centrum [dot] sk
MUDr. H. Adamová, neuropediater, Trieda SNP č. 88, I.posch., Košice, 0949 410 268  alebo 0949 410 279

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Pripravované a prebiehajúce korekčné skupiny

feb
06

Bližšie informácie o pripravovaných a prebiehajúcich aktivitách získate u nižšie uvedených kontaktných osôb.

Splývavé čítanie: kontaktné osoby PaedDr. Dalma Strauszová, Mgr.Lýdia Schlifková

Letný dyslekticko-canisterapeutický tábor: kontaktná osoba PaedDr.Tatiana Majerníková

 

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Pre rodičov

okt
16

Ak sa vám zdá, že Vaše dieťa v škole:

  • zaostáva za spolužiakmi,
  • nestíha s učením a má pomalšie pracovné tempo,
  • má problémy v pozornosti,
  • neobsedí pri úlohách,
  • nedokončí úlohy,
  • píše písmená a číslice naopak,
  • má ťažkosti s čítaním a pri písaní diktátov,
  • venuje príprave na vyučovanie príliš veľa času a výsledok je predsa len neuspokojivý,
  • ak  vy  už neviete, ako mu pomôcť

kontaktujte sa s odborníkmi v našom centre.

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Informácie o nás

okt
16

Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva Bocatiova 1 v Košiciach (CŠPP) začalo svoju činnosť 20. mája 2005.
Zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Košiciach, ktorý si vytýčil vysoký, ale veľmi humánny cieľ.
Zriadenie špičkového, vysoko profesionálneho pracoviska na pomoc handicapovaným deťom a ich rodinám.
"Integrácia je proces ľudskosti a odbornosti, teda mala by to byť spolupráca srdca a rozumu."

Zverejnil/a CŠPP Košice čítať ďalej

Stránky

Subscribe to CŠPP Košice RSS

Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk