Cvičenia mozgu - ako si uľahčiť učenie

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


Autori: P. E. Dennison, G. E. Dennisonová
 
Cvičením mozgu si „ zapíname „ náš rozum, získame dostatok energie a chuti na učenie.
 
Dvojité čarbanice
Tento cvik je na uľahčenie písania. Pôsobí upokojujúco na ruky a oči. Dieťa kreslí na väčší kus papiera rôzne obrázky vždy naraz oboma rukami. Žiadna z rúk nesmie robiť pohyb osobitne, ale vždy naraz.
 
Sova
Tento cvik pomáha zahnať menšie napätie, ktoré je zapríčinené dlhým sedením a čítaním. Cez prestávku sa týmto cvikom pripravujeme na hodinu. Chytíme sa za plece
a jemne ho stláčame. Hlavu otočíme ponad plece. Potom sa pozrieme na opačnú stranu a dobre sa vystrieme. Potom sa bradou dotkneme hrudníka, zhlboka sa nadýchneme a uvoľníme sa. Cvičenie zopakujeme druhou rukou na druhom pleci.
 
Brušné dýchanie
Cvičíme, keď sú deti nepokojné. Položíme ruku na brucho. Vydýchnime krátko, zdržanlivo. Pomaly sa zhlboka nadýchneme , zľahka nadúvajúc brucho ako balón. Pri nadýchnutí sa ruka na bruchu pomaly dvíha, pri vydýchnutí zase pomaly klesá. Keď vystrieme chrbát, dostane sa vzduch ešte hlbšie.
 
Pohyby krkom
So zdvihnutými plecami kolíšeme krkom z jednej strany na druhú, kým necítime, že krk úplne ochabol. Meníme smer otáčania, aby sa nám nezakrútila hlava. Potom hlavu nakloníme dopredu a pomaly ňou otáčame z jednej strany na druhú a zároveň a hlbokým výdychom a nádychom zbavujeme všetkého napätia. Po tomto cvičení je náš hlas zreteľnejší pri čítaní aj rozprávaní.
 
Noha na kolene
Jednou rukou si chytíme členok, druhou rukou uchopíme lýtko, potom mäkkú časť pod kolenom. Robíme to striedavo a zároveň pomaly napíname a ohýbame členok.
 
Pumpovanie lýtka
Tento cvik nám pomáha, aby sme sa s chuťou pustili do učenia. Chyťte sa napr. operadla stoličky, nakloňte sa dopredu, vydýchnite, zanožte a pätu pomaly pritláčajte k zemi. Po výdychu zdvihnite pätu a zhlboka sa nadýchnite. Toto cvičenie robíme každou nohou trikrát.
 
Energia zívaním
Tento cvik je dobrý na regeneráciu hlasiviek. Robte, akoby sme zívali. Prostredníkom a ukazovákom podoprite hornú čeľusť. Zhlboka sa nadýchnite , vydávajúc pritom zvuky ako pri zívaní a zároveň jemne masírujte napnuté svaly.
 
Mysliaca čiapka
Pre deti, ktoré sú roztržité a nevnímajú vás, keď sa im prihovárate. Chytíme sa hore za ušami a jemne ich trieme zhora nadol trikrát za sebou, akoby sme vyrovnávali záhyby.
 
Podľa autorov publikácie– Cvičenie mozgu, Ako si uľahčiť učenie deťom aj dospelým (P. E. Dennison a G. E. Dennisonová) neexistujú zlé, neposlušné, lenivé a lajdácke deti. Veria , že také správanie možno korigovať. Odporúčame zabezpečiť si túto knižočku.


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk