Druhý zborník centra ŠPP

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


Druhý zborník centra ŠPP, ktorý obsahuje publikáciu a videá, bol spracovaný v rámci projektu „Rozvíjajme sa spoločne“ a plynulo nadväzuje na prvý úspešný projekt, ktorý sme spracovali na základe výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo“. Projekt bol schválený v júni roku 2014. 
Zborník a videá z rozhovoru s doc. PhDr. Jánom Ferjenčíkom CSc. a zo psychologickej diagnostiky sú voľne prístupné.
Videá z diskusnej besedy poskytneme na požiadanie na emailovej adrese: zimmermann@csppke.sk


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk