Metodické vedenie Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


Zborník z prednášok v rámci projektu „Metodické vedenie Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach“, ktorý sme spracovali na základe výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo“. Projekt bol schválený v máji roku 2013.

METODICKÉ VEDENIE CŠPP KOŠICE - ZBORNÍK.pdf

značky: 

Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk