Vyzva: zníženie energ. náročnosti budovy

Obrázok používateľa CŠPP Košice

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: "Zníženie energetickej náročnosti budovy CŠPP elokované pracovisko Gelnica" nájdete na tomto odkaze .


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk