Občianske združenie pri CŠPP

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


Pripravujeme možnosť zakúpenia vzdelávacích materiálov za symbolický poplatok, ktorý bude použitý pre naše OZ. Bližšie informácie na našom telefónnom čísle:  055 / 796 12 11.
 
Dokumenty na stiahnutie:

Venujte 2 % z dane v prospech OZ - RADOSŤ ZO ŽIVOTA
( všetko o nás, o našej činnosti, sa dozviete na našom webovom sídle:  www.csppke.sk )
Nie každé dieťa má v živote to šťastie, že sa narodí zdravé alebo svoje detstvo strávi bez choroby a úrazu. Žiaľ, život prináša aj takéto chvíle. Dieťa má odrazu problém- handicap, ktorý ovplyvňuje kvalitu jeho života. Preto sa naše OZ  snaží pomáhať práve deťom, ktoré to nemajú až také ľahké, ako ich zdraví rovesníci. Pozeráme sa na svet očami detí. Chceme zlepšiť ich svet.
Aj v tomto roku  nám dve percentá z Vašej dane pomôžu udržať činnosť OZ
RADOSŤ ZO ŽIVOTA.  Stačí sa len rozhodnúť.  Ďakujeme!

ako na to...
Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 1,5 - 3 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či 1,5%, 2% alebo 3%  z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo pre OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA.
ak ste zamestnanec...

2 %  (3%)* z dane (minimálne 3,32 €) nám môžete poukázať, ak do 15.2.2014 požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani.
*3% z dane môžete poukázať, ak ste odpracovali pre nás, alebo pre inú organizáciu 40 dobrovoľníckych hodín a daná organizácia Vám o tom vydá potvrdenie.

Keď obdržíte potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa, vyplňte  Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 (3)% zaplatenej dane a identifikačné údaje OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA.

Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane a Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti (v prípade 3%) daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ten prevedie 2 (3) % z Vašej zaplatenej dane v prospech  OZ  RADOSŤ ZO ŽIVOTA.

Identifikačné údaje prijímateľa 2% z dane:

Názov: RADOSŤ ZO ŽIVOTA
Sídlo: Bocatiova 1, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35547201

ak podávate daňové priznanie ako  právnická osoba ...
1,5%, resp. 2 % z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia. Minimálne môžete poukázať 8,30 €.
Ak ste  v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane - označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.  VYPLNÍTE v časti IV. kolónku 1 a 2. Ak ste (firma) v roku 2013 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2014 (zvyčajne do 31.3.2014) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1,5% z dane - vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,5% z dane - VYPLNÍTE v časti IV. kolónku 3. 
Najneskôr do 31. marca 2014 doručte Vášmu daňovému úradu daňové priznanie pre právnické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane.  Do príslušnej kolónky uvediete identifikačné údaje OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA.  Daňový úrad následne prevedie 1,5% (2 %) Vašej dane v prospech tohto OZ.
 

ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba...
2 % z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia. Minimálne môžete poukázať 3 €.
3% z dane nám môžete darovať, ak ste odpracovali pre nás, alebo pre inú organizáciu 40 dobrovoľníckych hodín a daná organizácia Vám o tom vydá potvrdenie. Toto potvrdenie priložíte k daňovému priznaniu.
Najneskôr do 31. marca 2014 doručte Vášmu daňovému úradu podľa miesta bydliska daňové priznanie pre fyzické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 (3)% z dane.  Do príslušnej kolonky uvediete identifikačné údaje OZ RADOSŤ ZO ŽIVOTA.  Daňový úrad následne prevedie 2 (3) % Vašej dane v prospech tohto OZ.


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk