Odborníci, s ktorými spolupracujeme

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


Odborní lekári s ktorými spolupracujeme : Košice, Gelnica

Košice:
 
MUDr. T. Rosenbergerová, pedopsychiater, FNLP, Tr. SNP, KE, 055/ 640 22 57, e-mail: psychiatria [at] pobox [dot] sk
MUDr. Tokárová, pedopsychiater, Rosná 20, KE, 0915 368 979
MUDr. Ackermanová, psychiatrička, psychoterapeutka,UN L. Pasteura I., Psychiatrická klinika,Rastislavova 43, Košice, 055/615 2737
PhDr. K. Fujeríková, klinický psychológ, Detská fakultná nemocnica, Trieda SNP 1, Košice, 055/ 235 3979
Mgr. D. Jánošíková PhD., klin. psychológ – špecialista pre PVP, Kalinčiakova 29, Trnava, 0905 808 236, e-mail: janosikovad [at] centrum [dot] sk
MUDr. H. Adamová, neuropediater, Trieda SNP č. 88, I.posch., Košice, 0949 410 268  alebo 0949 410 279
MUDr. J. Eliášová, neuropediater,  Poliklinika Sever, Komenského 37/A, Košice, 055/796 1314, 0905 211 690
MUDr. N. Tulejová, neuropediater, Srbská č. 541/1, Košice, 055/677 0079, 0910 263 200
MUDr. G. Lazarová, neurológ, Poliklinika Západ, Brigádnická 2, Košice, 055/642 9508   alebo 6402535
MUDr. J. Dzúrová, neurológ, Srbská č. 541/1, Košice, 055/678 3635
MUDr. Hauserová, neuropediater, Rooseweltova č. 18, Košice,  055/ 6770079, 625 48 02
MUDr. O. Nagyová, detský foniater, Detská fakultná nemocnica, Trieda SNP 1, Košice, 055/ 235 3970
MUDr. Papová, pedostomatológia, FNLP Košice, Rastislavova 43, Klinika maxilofaciálnej chirurgie, 055/615 2843
Mgr. Grétka Oríšková, logopéd, špecialista pre PVP, Poliklinika Sekčov, Prešov, 051/7563593
Poradňa odvykania od fajčenia RÚVZ, Košice- 055 / 6227355, 055 / 6221507
PhDr. V. Luščáková, klin.psychológ, Psychiatrická klinika, FNLP, Trieda SNP 1, Košice, 055/ 640 2258
MUDr. Edita Lojová, klinický imunológ a alergológ, Poliklinika, Mäsiarska 27, Košice, t.č. 055/7271423
 
Gelnica:
 
MUDr. P. Hricko, neuropediater Spišská Nová Ves, 053/4412314
MUDr. Krasníková, pedopsychiater pre deti a dorast, Spišská Nová Ves, 053/4413403
MUDr. Baldovočová, všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Gelnica, 0915 333 339
MUDr. Kitková, všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Krompachy, 053/ 445 21 26
MUDr. Paulínyová, foniater, SNV, 053/ 41 66 104
MUDr. Janovová, všeob. lekár pre deti a dorast, Gelnica, 053 / 4821663
MUDr. Popadičová, všeob. lekár pre deti a dorast, Margecany, 053 / 48 94 422
MUDr. Mahboob Yacob, všeob. lekár pre deti a dorast, Mníšek nad Hnilcom, 053 / 48 96 394
 

značky: 

Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk