Pre rodičov

Obrázok používateľa CŠPP Košice

Ak sa vám zdá, že Vaše dieťa v škole:

  • zaostáva za spolužiakmi,
  • nestíha s učením a má pomalšie pracovné tempo,
  • má problémy v pozornosti,
  • neobsedí pri úlohách,
  • nedokončí úlohy,
  • píše písmená a číslice naopak,
  • má ťažkosti s čítaním a pri písaní diktátov,
  • venuje príprave na vyučovanie príliš veľa času a výsledok je predsa len neuspokojivý
  • ak  vy  už neviete, ako mu pomôcť

kontaktujte sa s odborníkmi v našom centre.


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk