Psychologická diagnostika žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom

Obrázok používateľa CŠPP Košice

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.


  • Video 1 - zaujímavý pohľad na problematiku psychologickej diagnostiky žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorí komunikujú rómskym dialektom ponúkame v rozhovore s vysokoškolským pedagógom a významným slovenským psychológom doc. PhDr. Jánom Ferjenčíkom, CSc.
  • Video 2 - ukážka psychologickej diagnostiky žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom. Vyšetrenie je vedené prekladom inštrukcii do rómskeho dialektu
  • Video 3 - ukážka psychologickej diagnostiky žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorí komunikujú rómskym dialektom,  s pomocou tlmočenia staršieho spolužiaka
  • Video 4 - ukážka psychologickej diagnostiky žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom. Vyšetrenie je vedené iba v slovenskom jazyku


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk