Zamestnanci

Obrázok používateľa CŠPP Košice

Riaditeľka

PaedDr.Tatiana Majerníková

etopéd, canisterapeut, špeciálny pedagóg pre PVP
e-mail: majernikova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

 

Zamestnanci Gelnica      Zamestnanci Košice


Odborné obsadenie CŠPP, Bocatiova 1, Košice

Mgr.Lýdia Schlifková

špeciálny pedagóg, psychopéd, konzultant surdopédie
e-mail: schlifkova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Zuzana Gajdošová

špeciálny pedagóg, externý terénny tyflopéd
e-mail: gajdosova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

PaedDr. Dalma Strauszová

špeciálny pedagóg, psychopéd, školský špeciálny pedagóg
e-mail: strauszova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Ľudmila Dvořáková

špeciálny pedagóg, logopéd
e-mail: dvorakova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Silvia Petrovajová

školský logopéd
e-mail: petrovajova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Lucia Marcinová

školský logopéd
e-mail: marcinova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. et Mgr. Monika Gruber

špeciálny pedagóg, poradenstvo
e-mail: gruber@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr.Zuzana Kuncová

psychológ
e-mail: kuncova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Martina Marečáková - Machovská

psychológ
e-mail: marecakova-machovska@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Marianna Kollárová

psychológ
e-mail: kollarova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Katarína Fľaková

špeciálny pedagóg, , psychopéd, somatopéd, poradenstvo
e-mail: flakova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Slavomír Smolko

sociálny pracovník
e-mail: smolko@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Daniela Husovská, PhD.

psychologička
e-mail: husovska@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Zuzana Korpášová

sociálna pracovníčka
e-mail: korpasova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Iveta Dudláková

hospodárka


Odborné obsadenie elokovaného pracoviska CŠPP v Gelnici

Vedúci elokovaného pracoviska

Mgr. Marián Zimmermann

psychológ
e-mail: zimmermann@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Jana Perháčová

špeciálny pedagóg, psychopéd, logopéd, somatopéd
e-mail: perhacova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Viktória Hritzová

špeciálny pedagóg, psychopéd, logopéd
e-mail: v.hritzova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Nora Gnipová

psychológ
e-mail: gnipova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Mgr. Andrea Kandrová

logopéd
e-mail: kandrova@csppke.sk
Zaslať e-mail prostredníctvom nášho formulára.

Ľudmila Brutovská

hospodárka, sociálna pracovníčka

Jana Lenárdová

upratovačka, školníčka


Linka detskej dôvery: tel.: 055/2347272  www.linkadeti.sk  odkazy@linkadeti.sk